Når en leiekontrakt skal signeres er det viktig at det benyttes en mal med balanserte rettigheter og plikter for begge parter.

Ved å benytte en næringsmegler som rådgiver når en leiekontrakt skal signeres er man sikret en trygg prosess hvor egne interesser blir best mulig ivaretatt. Det er mange elementer som skal med i en leiekontrakt. Ofte er det emner i kontrakten hvor det stadig er endringer i lovverket. Da gjelder det å være oppdatert på hva som gjelder på tidspunkt for signering. Det kan være temaer som merverdiavgift, byggets/lokalenes tilstand, ansvarsfordeling ved offentligrettslige krav osv.

Vi bistår oftest i prosessen helt fra et lokale blir ledig og frem til signering, eller som rådgiver for leietaker fra starten av et søk til lokale.
Samtidig tar vi også oppdrag hvor vi kun er med som rådgiver i en avsluttende fase for å sikre vår oppdragsgivers interesser i forbindelse med signering av en leiekontrakt.

Kontaktskjema

Kontakt oss angående

«Ved hjelp av markedskunnskap, finansiell forståelse og kreativitet arbeider vi for å finne den riktige løsningen til ethvert prosjekt.»