Når din virksomhet skal leie et lagerbygg er det mye å tenke på i forkant av signering.
Det er gjerne slik at når en leietak er skal leie et lagerbygg så har de full kontroll på hvordan bygget skal se ut.

De trenger en spesifikk takhøyde for å få plass til sine varer eller sin produksjon, de trenger et visst antall kjøreporter for å sikre god logistikk inn og ut av lageret, samtidig som de ofte trenger et uteareal av en viss størrelse.

Samtidig er dette bare deler av vurderingene som spiller inn når en virksomhet skal leie et lagerbygg.
Vel så viktig er det hvordan bygget ligger i forhold til hovedfartsårene kunder og leverandører benytter. Er det for eksempel mye kø til utsatte tider til eller fra en konkret eiendom kan det føre til tapt omsetning da kundene ikke lenger orker ta turen. Det kan også være lokale begrensninger i regulering eller lignen de som gjør det vanskelig å drive ønsket virksomhet i et gitt lokale.

Siden oppstarten har lager og kombinasjonseiendommer vært et satsningsområde for oss og det har etter hvert blitt et område vi har mye erfaring fra. Vi er til enhver tid oppdatert på hvilke eiendommer i vårt marked som er ledige og hvilke virksomheter som er på flyttefot.

Kontaktskjema

Kontakt oss angående

«Ved hjelp av markedskunnskap, finansiell forståelse og kreativitet arbeider vi for å finne den riktige løsningen til ethvert prosjekt.»