Det er flere fordeler ved å benytte en rådgiver til å finne nye lokaler for din virksomhet, utover redusert tidsbruk. Ved å benytte en rådgiver er det lettere å unngå uønsket påvirkning internt og eksternt. Mange forsøker å påvirke prosessen ved å kontakte styret, eiere eller ledelsen direkte. Det er ryddig om dette håndteres av en uavhengig tredjepart.

Det kan være vanskelig å vurdere to tilsynelatende like lokaler opp mot hverandre. Vi har verktøy som tidlig i prosessen belyser hvilke elementer som er viktige for dere og hvor mye disse skal bety i en vurdering hvor to eller flere eiendommer har forholdsvis like kvaliteter. Dette verktøyet hjelper også med å synliggjøre hva som er viktig for dere og hva som burde endres i forhold til dagens lokaler.

Når gårdeier blir kontaktet av en rådgiver på vegne av en leietaker vet gårdeier at prosessen blir håndtert profesjonelt, og beslutningen om å flytte er tatt. All usikkerhet rundt hvorvidt leietakeren faktisk ønsker å flytte tones ned. Å svare på en tilbudsforespørsel koster tid og penger, at prosessen håndteres av proffe parter på begge sider av bordet gir trygghet for gårdeier.

Bruk av rådgiver sikrer markedsmessige betingelser. Vi jobber med leiekontrakter og utforming av disse hver dag, og sikrer at kontrakten utformes slik at den er balansert for begge parter. Det er slik mindre risiko for uønskede overraskelser knyttet til felleskostnader, mva., tilbakelevering osv.

Kontaktskjema

Kontakt oss angående

«Ved hjelp av markedskunnskap, finansiell forståelse og kreativitet arbeider vi for å finne den riktige løsningen til ethvert prosjekt.»