Fremleie

Fremleie er når en leietaker selv leier ut deler av sitt leide areal til en annen leietaker. Fremleie er en vanlig løsning for leietakere som har for mye areal.

Det er ofte et eget punkt i leiekontrakten som handler om fremleie, for å regulere rettigheter og plikter mellom utleier og en leietaker som ønsker å fremleie deler av, eller hele sitt areal. Vi jobber med fremleie av alle typer eiendommer og hører gjerne fra deg dersom du trenger bistand i forbindelse med deres leide arealer.

Kontaktskjema

Kontakt oss angående

«Ved hjelp av markedskunnskap, finansiell forståelse og kreativitet arbeider vi for å finne den riktige løsningen til ethvert prosjekt.»