Salg av eiendom

Salg av eiendom brukt til næringsformål skjer i det norske markedet ofte gjennom salg av eierselskapet. Næringseiendom selges likevel innimellom gjennom et rent salg av eiendom, ganske likt salg av en privat bolig. Ved et salg av eiendom brukt til næringsformål påløper det også dokumentavgift til staten, og oppgjør og overtagelse avtales på ganske lik måte som ved salg av en privat bolig.

På grunn av blant annet skatt er likevel salg av næringseiendom gjennom salg av eiendom ikke så vanlig i vår hverdag. Det er viktig å ha oversikt over alle plikter og rettigheter som vil gjelde ved et salg av eiendom før man beslutter hva det endelige salgsobjektet burde være. Inngangsverdier og eierforhold i eierselskapet har stor betydning for den endelige skatteregningen man får ved salg av eiendom med gevinst.

Gjennom mange år med transaksjoner har vi etter hvert erfaring fra kjøp og salg av de aller fleste selskapsformer. Vi vil kunne bidra for å sikre at eierne får mest mulig avkastning når beslutningen om å selge er tatt.

Kontaktskjema

Kontakt oss angående

«Ved hjelp av markedskunnskap, finansiell forståelse og kreativitet arbeider vi for å finne den riktige løsningen til ethvert prosjekt.»