For investorer eller brukere kan det være utfordrende å finne riktig eiendom for kjøp på egenhånd. Ved å bruke en søkemegler ved kjøp av eiendom oppnår man flere fordeler.

Som megler kommer vi daglig over informasjon som gjør at vi kan matche kjøpere og selgere. Når en kjøper henvender seg til meglere for å finne mulige eiendommer for kjøp vil kjøper oftest bli presentert kun de eiendommer den aktuelle megleren jobber med på det tidspunktet. Ved å hyre inn en søkemegler ved kjøp vil megleren jobbe på tvers av hele markedet og søke etter eiendommer uavhengig av hvem nåværende eier er. En søkemegler ved kjøp vil også kunne få mer oppmerksomhet hos selger da det er underforstått at det er gjort en beslutning om å kjøpe eiendom da en megler er hyret inn for å bistå med oppdraget.

Ved søk for kjøp tar vi, som alltid, kun betalt hvis oppdraget resulterer i at oppdragsgiver får kjøpt en eiendom. Lykkes vi ikke med det har vi heller ikke krav på provisjon.

Kontaktskjema

Kontakt oss angående

«Ved hjelp av markedskunnskap, finansiell forståelse og kreativitet arbeider vi for å finne den riktige løsningen til ethvert prosjekt.»