Ved en eiendomstransaksjon, enten det gjelder salg av eiendom eller gjennom salg av et selskap, er en god og sikker kjøpekontrakt viktig for både selger og kjøper.

Vi meglere benytter kjøpekontrakter basert på standardiserte maler akseptert av markedet. Ved å benytte megler ved eiendomstransaksjoner er man derfor sikret at det alltid benyttes en oppdatert kjøpekontrakt med balanserte rettigheter og plikter for både kjøper og selger. Det fins flere varianter av kjøpekontrakter, hvilken kjøpekontrakt som benyttes defineres av oppdragets art og Oppdragsgivers ønsker.

Kontaktskjema

Kontakt oss angående

«Ved hjelp av markedskunnskap, finansiell forståelse og kreativitet arbeider vi for å finne den riktige løsningen til ethvert prosjekt.»