Leaseback er en kontraktsform som noen ganger benyttes ved salg av eiendom. Det betyr rett og slett at selger leier tilbake eiendommen fra kjøper og at dette er avtalt, og en del av, transaksjonen.

Hvis en bruker som skal selge et bygg likevel ønsker å sitte videre i eiendommen kan en kjøpekontrakt med en leaseback avtale være gunstig for begge parter. Selger får sitte videre i lokalene mens kjøper får en leietaker på en kanskje lengre leiekontrakt. I et slikt tilfelle, hvis leietakeren/selgeren er å anse som solid og de tegner kontrakt for en lengre leieperiode, får ofte selger bedre betalt enn hva de ville fått om de hadde flyttet og solgt bygget med ledige arealer.

En leaseback kan også være et krav fra en kjøper for å få gjennom en transaksjon. Hvis en kjøper skal utvikle eiendommen som skal kjøpes, men trenger en periode med planarbeid for å få nødvendige tillatelser, kan en forutsetning for en avtale være at selger leier tilbake eiendommen i en avtalt periode for å sikre kjøper en kontantstrøm for en periode.

Kontaktskjema

Kontakt oss angående

«Ved hjelp av markedskunnskap, finansiell forståelse og kreativitet arbeider vi for å finne den riktige løsningen til ethvert prosjekt.»