Det fins flere måter å få finansiering til kjøp av eiendom i Norge. Den vanligste formen for finansiering er pantesikret banklån med pant i eiendommen. Denne typen finansiering reguleres av finanstilsynet, som stiller krav til bankene, som igjen stiller krav til sine kunder.

I praksis påvirker dette bankens vurdering av ditt prosjekt når du søker om finansiering til kjøp av eiendom. Krav til egenkapital og sikkerhet for inntektene er to viktige elementer bankene vurderer. I prosesser hvor våre kunder ønsker bistand med søknad om finansiering strukturerer vi all informasjonen og utarbeider alle dokumenter til en lånesøknad. Dette gir både våre kunder og banken trygghet for at prosjektet blir vurdert på riktig grunnlag.

Kontaktskjema

Kontakt oss angående

«Ved hjelp av markedskunnskap, finansiell forståelse og kreativitet arbeider vi for å finne den riktige løsningen til ethvert prosjekt.»