Due diligence forkortes ofte med DD og betyr enkelt forklart: gjennomgang. Ved en budaksept for kjøp/salg av en eiendom eller et eiendomsselskap krever ofte en av partene at det skal gjennomføres en due diligence tilfredsstillende for partene før en endelig kjøpekontrakt signeres.

Gjennom en due diligence får kjøper avdekket alle juridiske, finansielle og tekniske forhold ved eiendommen og evt. selskapet som kjøpes. Slik skaper partene trygghet for at de faktiske forhold som ligger til grunn for handelen faktisk stemmer. Hvis det gjennom en due diligence kommer frem at det fins feil i leietakeroversikten eller at det er alvorlige tekniske svakheter ved bygget, kan ofte partene velge å trekke seg fra avtalen. Alternativet er at partene enes om en kompensasjon for forholdene avdekket gjennom en due diligence.

Kontaktskjema

Kontakt oss angående

«Ved hjelp av markedskunnskap, finansiell forståelse og kreativitet arbeider vi for å finne den riktige løsningen til ethvert prosjekt.»