Johan Follestads vei, Åros

Kombinasjonsbygg skreddersys til leietaker- Røyken Næringspark

Kontor, Butikk/Handel, Produksjon/Industri, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Verksted
2000 - 4000 m²

Beskrivelse

For oppdragsgiver Røyken Næringspark Invest AS kan vi nå tilby næringstomt hvor utleier oppfører og tilpasser nybygg etter leietakers ønsker og behov. Tomten er ferdig regulert til forretning/industri (plasskrevende varer) i reguleringsplanen for Røyken Næringspark felt C, datert 28.11.2014. Forventet byggetid er ca. 12 måneder etter signert leiekontrakt. Infrastruktur til tomten er allerede på plass, dvs. vann, avløp, strøm, data, brannkum og vei er lagt inn til tomtegrensen.

Røyken Næringspark er stadig under utvikling og flere aktører ser nå dette som en attraktiv destinasjon for sin virksomhet. Nærheten til RV23 og tilgjengeligheten til hele Østlandsområdet er med på å gi bedrifter korte avstander til halvparten av Norges befolkning innen en radius på ca. 2 timer. Deler av tomten innehar også sjøutsikt over Oslofjorden.

Grunneier kan sette opp og tilpasse bygg fra ca. 2.000-4.000 kvm for langsiktig leietaker. Det er ønskelig at leietaker involverer seg tidlig i prosessen for å skreddersy og optimalisere bygget etter leietakers behov. Veidekke Logistikkbygg AS (100% eiet av Veidekke) er valgt som samarbeidspartner til byggeprosessen og gjennomgføringen av bygget.

Grunnforhold på tomten er gode og består i hovedsak av fjell eller sprengstein. Røyken Næringspark er hovedsakelig tilrettelagt og beregnet for logistikk- og lagervirksomheter med behov for moderne fasiliteter. 

Eier kan vurdere ulike partner og samarbeidsmodeller for rett aktør.

Informasjon:

- Skreddersydd kombinasjonsbygg fra 2.000-4.000 kvm.

- Tomteareal på totalt ca. 9.700 kvm.

- Eiendommen er ferdig regulert

- Ca. 12 måneders byggetid fra kontrakt er signert

Etablerte aktører i Røyken Næringspark:

- Birger N. Haug
- Doka Norge AS
- 3 Norske Design Group AS
- Taberna Ramme AS
- Maskinpakking AS
- Grønn Industri AS
- Sigvartsen Steinindustri AS
- Milas AS
- Gummi Industri AS
- TF Maskin AS
- Stenseth og RS Entreprenør AS
- Scandia Maskin AS
- Neptus AS
- Kameleon Codng Automation AS
- Industrilakkering AS
- Haucon Norgen AS
- F.F.F Hage og Miljø AS
- Craneway AS
- Certex Norge AS
- Apilar Lager og Logistikksenter AS

Adkomst

Meget sentral beliggenhet på Østlandet med ca. 2 timers kjøring vil man nå store deler av Østlandsområdet. Området innehar en beliggenhet med enkel adkomst fra både Oslo nordfra, og sørover fra Drammen/Vestfold via Lier og RV23. Dette er i tillegg en veldig god lokasjon for selskaper med inngående og utgående logistikk både på vei og via sjøtransport. Umiddelbar adkomst til Riksvei 23 som fungerer som bindeledd mellom E6 og E-18. Jernbanestasjonen i Røyken er beliggende i overkant av 10 minutters kjøring fra eiendommen.

Røyken, Asker og Hurum fusjoneres til en storkommune i 2020, noe som vil gi ca. 90.000 innbyggere i den nyetablerte kommunen.

Avstander:

Drammen: 22 km (24 minutter)

Lier: 20 km (22 minutter)

Oslo: 40 km (43 minutter)

Kongsberg: 62 km (60 minutter)

Kontakt oss om denne eiendommen